TIPS & TRICKS

Sammendrag:

  • Du altid skal have INDHOLD som 1. prioritet når du arbejder med SEO, uden relevant indhold vil den besøgende hurtigt klikke væk
  • Selv om SEO teknisk set kan være ret kompliceret, er det vigtigste for dig at finde en vej igennem SEO junglen, så du ikke mister tråden og farer vild i den overvældende mængde af mere eller mindre relevant SEO materiale som findes på nettet
  • SEO en løbende proces, dvs. SEO skal holdes ved lige, et enkelt eftersyn nu og da sikrer dig ikke, at du er på forkant med dine konkurrenter. Derfor bør du kontrollere og opdatere din SEO regelmæssigt. Hvis du ikke holder din SEO opdateret, risikerer du at få dårligere placering på Google
  • Hver eneste hjemmeside er unik, derfor kan du ikke blindt stole på, hvad SEO værktøjerne kan finde. Da værktøjer jo skal vise deres værdi så du evt. køber dem, vil de måske finde problemer, hvis løsning ikke vil forbedre din placering.
  • I værste fald kan disse tilsyneladende problemer aflede din opmærksomhed så du fokuserer på sekundære problemer, mens de primære problemer forbliver uløste. Derfor er det vigtigt at prioritere resultaterne af SEO eftersynet, således at de vigtigste problemer løses før andre problemer
  • Husk på at værktøjerne alene kan bruges til at supplere SEO eftersynet. De kan ikke stå alene, der skal kreativ tænkning (brainwork) til her!
  • Vi forventer ikke at du har nogen tidligere erfaring med SEO. De fleste af vores kunder er kommet til os, fordi de ønsker at skabe vækst i deres forretning. Denne meromsætning kan fx opnås ved at gennemgå den eksisterende kundebase med henblik på mersalg eller ved at tiltrække nye kunder
  • Nogle af vores kunder fortæller os, at de mht. hjemmeside optimering føler sig som om de er ombord på et skib uden styrmand. Så vores rolle her er at give den nødvendige vejledning og klarhed
  • Vores erfaring er, at den egentlige årsag til manglende trafik til en hjemmeside i nogle tilfælde er uklar forretningsmodel og mål i virksomheden. Dvs. hvad tilbydes og hvorfor? Så SEO analysen kan afdække dette og få firmaet til at fokusere på at løse det bagvedliggende problem. Her kan justering eller relancering af forretningen komme på tale

Læs videre: